ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Torabb-progettoemigranti.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Torabb-progettoemigranti.com ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย UFABET

โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ Torabb-progettoemigranti.com คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ได้

  • อายุการใช้งาน: เว็บไซต์นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์
  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ เครื่องหมายการค้า และรูปภาพ เป็นทรัพย์สินของ บริษัท หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ บริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของเว็บไซต์
  • การอนุญาตในการใช้งาน: บริษัทอนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ แสดง ดัดแปลง แปล เผยแพร่ซ้ำ ขาย หรือทำซ้ำเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์: คุณสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าใดๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
  • การปฏิเสธความรับผิด: บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือปราศจากข้อผิดพลาด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของคุณ
  • การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข: บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • การยุติการใช้งาน: บริษัทอาจยุติการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • กฎหมายที่บังคับใช้: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย คุณและบริษัทยอมรับเขตอำนาจศาลและสถานที่ของศาลในจังหวัด/เขตที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่
  • การติดต่อเรา: หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ LINE ID : @UPLAY356